Er primær kuldeagglutininsykdom en konstant del av livet ditt?

Hvis du er klar til å lære om et potensielt nytt alternativ for tilstanden din, kan CAD-studiene være av interesse for deg.

Vi ser etter voksne i alderen 18 år og eldre med primær kuldeagglutininsykdom (også kalt CAD eller CAgD) som vil delta i en klinisk forskningsstudie – som en del av CAD-studiene. Hvis du er kvalifisert for å delta i CAD-studiene, kan du bli tatt med i enten Cardinal-studien eller Cadenza-studien, basert på din medisinske historie. Formålet med CAD-studiene er å bestemme sikkerheten og effektiviteten til en studiemedisin for primær CAgD. CAD-studiene kan være egnet for personer som oppfyller følgende kriterier:

  • Menn og kvinner som er 18 år eller eldre
  • Personer som har en bekreftet diagnose med primær kuldeagglutininsykdom
  • Både de som har hatt blodtransfusjon de siste seks månedene og de som ikke har hatt det

Finn et deltakende studiested

For å se om du kan være kvalifisert tar du kontakt med et deltakende studiested nedenfor:

Dr. Henrik Hjorth Hansen

St Olavs Hospital, Avdeling for blodsykdommer

Prinsesse Kristinas Gate 1

Trondheim, 7030

Slik finner du oss


Dr. Tor Henrik Anderson Tvedt

Haukeland universitetssjukehus

Postboks 7804

Bergen 5021

Slik finner du oss


Å forstå primær kuldeagglutininsykdom.

Primær CAgD er en type autoimmun hemolytisk anemi hvor kroppens immunsystem feilaktig angriper og ødelegger egne røde blodlegemer. Alle primære CAgD-pasienter har triggere som kan forverre symptomene, for eksempel infeksjon, værforandringer, eller til og med bare å gå inn i kjøleavdelingen i matbutikken. Det er også en veldig sjelden tilstand. Den er så sjelden at forskere anslår at bare 16 mennesker per million har sykdommen verden over.1

  1. https://www.researchgate.net/publication/7195053_Primary_chronic_cold_agglutinin_disease_A_population_based_clinical_study_of_86_patients

Hva du bør vite om kliniske studier.

Hva er en klinisk studie?

En klinisk studie, også kalt klinisk utprøving, er en nøye utformet studie der deltakerne blir bedt om å ta en studiemedisin under tilsyn av en lege og annet deltakende helsepersonell.

Kliniske forskningsstudier må vurderes av regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK er en gruppe som er ansvarlig for å bidra til å beskytte studiedeltakerenes rettigheter og velferd. I tillegg overvåkes hver studiekomponent med medisinske tester og studierelaterte undersøkelser før, under og noen ganger også etter studien.

Hva er en studiemedisin?

En studiemedisin er et legemiddel som ikke er godkjent av myndighetene i ditt land.